Πρώτο στο σύνολο ήταν την Τετάρτη το Super Star με τηλεθέαση 11,3%, ενώ αντίστοιχα η τηλεθέαση στα νεανικά κοινά ήταν 11%.

Το Κους Κους είχε τηλεθέαση 10,7% και 13,2% στα νεανικά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα είχε αντίστοιχα 8,3 και 8,4%.