Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Τρίτη το Κους Κους το Μεσημέρι με τηλεθέαση 11,3% και 16,3 αντίστ��ιχα.

Το Super Star είχε τηλεθέαση 9,7 στο σύνολο 9,9 στα νεανικά κοινά, ενώ το πολύ Μπλα Μπλα έκανε αντίστοιχα 11,2 και 12,2%.