Πρώτη στο σύνολο τηλεθέασης ήρθε η εκπομπή «Αξίζει να το Ζεις» ενώ στα νεανικά κοινά τη σκυτάλη πήρε η εκπομπή «Δέστε τους». Αναλυτικά

Σύνολο

Αξίζει να το Ζεις: 18,6%

Δέστε τους: 13,1%

Όσο υπάρχουν άνθρωποι : 7,5%

Νεανικά

Δέστε τους :17,3%

Αξίζει να το Ζεις: 17, 1%

Όσο υπάρχουν άνθρωποι: 4,4%