Μπροστά στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν την Τετάρτη το Κους Κους το μεσημέρι με τηλεθέαση 12,1 στο σύνολο και 15% στα νεανικά κοινά.

Την ίδια ώρα το Super Star έκανε 10,7 στο σύνολο και 12,2 στα νεανικά κοινά, ενώ η τηλεθέαση του Πολύ Μπλα Μπλά ήταν αντίστοιχα 9 και 7,5%.