Πρώτο ήταν και την Πέμπτη το δελτίο του Star στα νεανικά κο��νά με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Πρώτο ήταν στο σύνολο το δελτίο του Ant1.

Νεανικά Κοινά

STAR: 21,9%

ANT1:14,6%

MEGA:13,1%

ALTER: 8,9%

Σύνολο

ANT1: 19,8%

MEGA: 16,8%

ALTER: 14,9%

STAR: 14%

Το δελτίο του Alpha, που προβάλλεται στις 19:00, έπιασε 14% στο σύνολο και 8,8% στα νεανικά κοινά.

Τα δελτία της ΝΕΤ και του ΣΚΑΙ που προβάλλονται στις 21:00 συγκέντρωσαν: ΝΕΤ: 7,2% σύνολο και 5,3% στα νεανικά κοινά, ΣΚΑΙ: 5,7% στο σύνολο και 5,1% στα νεανικά κοινά.