Εκδόθηκε η απόφαση 861/2011 από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του τηλεοπτικού σταθμού Alter για υπαγωγή στο περίφημο Άρθρο 99. Η από��αση ορίζει ότι μεσολαβητής οικονομολόγος θα αναλάβει να έρθει σε επαφή με τους πιστωτές προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη διέξοδος από την κρίση.

Πρακτικά, η υπαγωγή στο άρθρο 99 σημαίνει ότι οι πιστωτές θα αποδεχθούν ένα «κούρεμα» του χρέους των 550 εκ. ευρώ του σταθμού, σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 30 ως 60%. Παράλληλα, η αποπληρωμή θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 χρόνια, ενώ στο διάστημα αυτό που η εταιρεία θα προσπαθεί για την ρύθμιση των οφειλών της, δεν θα κινδυνεύει με κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων.