Το Πρωτοδικείο απέρριψε το αίτημα της εφημερίδας «Απογευματινή» να τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, απόφαση που ερμηνεύεται ως κρίση του δικαστηρίου υπέρ της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, το δικαστήριο έκρινε ότι οι περισσότεροι πιστωτές δεν συναινούσαν με την πτώχευση της επιχείρησης που εξέδιδε την εφημερίδα.

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η εταιρεία οφείλει πλέον να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της προς τους οφειλέτες της, οι οποίοι νομίμως μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.