Οι κριτές ρώτησαν τους ίδιους τους παίκτες, ποιος από τους δύο πρέπει να μείνει στο παιχνίδι και ποιος όχι με βάση τα πιάτα που παρουσίασαν.
Τότε, ο Γιώργος Πορφύρης πήρε το λόγο και εκθείασε τη συμπαίκτριά του, Αγγελική, η οποία ήταν επίσης υποψήφια μαζί του.
Μεταξύ άλλων, είπε ότι η Αγγελική είναι μια πολύ καλή παίκτρια που, αν και μπήκε ως ερασιτέχνης στο MasterChef, έχει ανέβει τόσο επίπεδο που τα πιάτα της μπορούν να ανταγωνιστούν αυτά επαγγελματιών.
Τα λόγια αυτά την έκαναν να δακρύσει.