Μετά τους ιδιωτικούς σταθμούς και την ΕΡΤ σε μέτρηση τηλεθέασης υπάγεται για πρώτη φορά και ο… τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων

Με απόφαση που αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, ανατίθεται στην εταιρεία THE NIELSEN COMPANY (GREΕCE) AE, η παροχή υπηρεσιών για τη μέτρηση της τηλεθέασης του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2017 έως 30.6.2018. 

Η αμοιβή που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, ανά μήνα.

 

Tags: