Συνήλθε σήμερα και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ι.Η.Ε.Α, τερματίζοντας μία πολύμηνη περίοδο αδράνειας της ιστορικής Ένωσης.

Η νέα διοίκηση της Ε.Ι.Η.Ε.Α. (Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών) που θέτει σαν πρώτο στόχο τη διεύρυνση και την ισχυροποίηση της Ένωσης, προκειμένου να διαπραγματευτεί με την πολιτεία για τα μεγάλα ανοικτά προβλήματα του κλάδου, απαρτίζεται από τους :

-Πρόεδρος: Νίκος Χατζηνικολάου

-Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Πουλόπουλος

-Γραμματέας: Αλέξης Σκαναβής

-Ταμίας: Ανδρέας Μιχαλόπουλος

-Μέλος: Κώστας Γκαβούνας