Σχετικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, τα οποία αναφέρουν ότι απορρίφθηκε η προσφυγή της ΕΙΤΗΣΕΕ στην ΕΕ για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και του σχετικού νόμου, επισημαίνεται ότι καμία απόφαση δεν έχει εκδοθεί για το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CONNECT - Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology) εξετάζει την προσφυγή σε συνάρτηση με τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί προς αυτή. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσαν και στελέχη της Διεύθυνσης σε γραπτή επικοινωνία της ΕΙΤΗΣΕΕ μαζί τους, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου.

Επομένως τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έκδοση απόφασης της ΕΕ για τις τηλεοπτικές άδειες είναι ψευδή και ανυπόστατα.