​Ανανεώθηκε το Twitter, και πλέον τα απευθείας μηνύματα μεταξύ των χρηστών δεν θα έχουν ��ια τον περιορισμό των 140 χαρακτήρων.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δημιουργοί εφαρμογών για το Twitter θα πρέπει να αλλάξουν τις ρυθμίσεις τους και να συγχρονίσουν με το νέο API, ενώ η αλλαγή θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά, ώστε όλοι οι χρήστες να στέλνουν πλέον όσο μεγάλα μηνύματα θέλουν.