​Αλλαγ�� σελίδας στην «Πήγασος εκδοτική ΑΕ», καθώς ανακοινώθηκε η παραίτηση του Γιώργου Μπόμπολα από την θέση του Προέδρου, την οποία και αναλαμβάνει από εδώ και στο εξής, ο γιος του, Φώτης Μπόμπολας.

Με ανακοίνωση της, η εταιρία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει, ότι κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20ης Φεβρουαρίου 2015 αποφασίστηκε, κατόπιν της παραιτήσεως του Προέδρου Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικού Μέλους και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, ν' ανακατανεμηθεί το αξίωμα του Προέδρου και να επανορισθούν οι ιδιότητες των Μελών του Δ.Σ. ως Εκτελεστικών ή μη, διαμορφούμενης της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως ακολούθως:

Φώτιος Γεωργίου Μπόμπολας, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.

Σπύρος Αναστασίου Βενέτης, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος.

Χρήστος Σπυρίδωνος Πατέλης, Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Χρήστος Ευθυμίου Μάρης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Λάμπρος Βασιλείου Φώτογλου, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος».