​Ένα αναπνευστικό βοήθημα εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια ενός τοπικού διαγωνισμού ορθογραφίας και το δίδυμο αναλαμβάνει την πρώτη του, δοκιμαστική, υπόθεση μαζί φυσικά με την τοπική αστυνομία.

Η υπόθεση αναζήτησης του αναπνευστικού βοηθήματος ανάγεται σε υπόθεση δολοφονίας όταν βρίσκεται νεκρό το «φαβορί» του διαγωνισμού.

Ο Γκας θα έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τις γνώσεις του στο θέμα, καθώς από παιδί λάμβανε και ο ίδιος μέρος σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς...