​Έως τις 27 Ιουνίου και μέσω Ίντερνετ μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι άνεργοι δημοσιογράφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα επιδοτούμενα σεμινάρια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Τα προγράμματα απευθύνονται σε 872 άτομα, είναι διάρκειας 300 ωρών και το εκπαιδευτικό επίδομα είναι πέντε ευρώ ανά ώρα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) , της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ευβοίας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.).

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher), ενώ η κατάρτιση θα γίνει από πιστοποιημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από αυτά.

Οι καταρτιζόμενοι θα επιλεγούν από την ΕΣΗΕΑ και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης καθώς και των διαδικασιών που ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ΕΣΗΕΑ θα καταβάλει στους ανέργους που θα καταρτιστούν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο επίσης χρηματοδοτείται από τη δράση

Για να υποβάλλεις αίτηση, κάνε κλικ εδώ