Στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00 κάνουν σήμερα όλοι οι δημοσιογράφοι και οι διοικητικοί υπάλληλοι στα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ της Αττικής, κατόπιν απόφασης της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ.

Η στάση γίνεται λόγω της τρίτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων – μελών του ΕΔΟΕΑΠ.

Η συνέλευση θα γίνει στις 12:00, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με απαιτούμενο αριθμό παρόντων για την επίτευξη απαρτίας είναι το 1/10 επί του συνόλου των μετόχων - μελών του Οργανισμού.