​Με την αρ. 621/2014 που δημοσιεύτηκε κι αναρτήθηκε την Δευτέρα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η Χ.Κ. Τεγόπουλος Α.Ε. κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Η απόφαση ήρθε μετά από αίτηση της εταιρείας «Eworx υπηρεσίες ηλεκτρονικού επιχειρείν» για το ποσό των 47.000 ευρώ, η οποία έγινε δεκτή από το πρωτοδικείο.

Ο σύνδικος, που θα οριστεί θα αποφασίσει για τη μορφή εκκαθάρισης, θα συνομιλήσει με τους πιστωτές αλλά θα αποφασίσει και αν θα εκδίδεται η εφημερίδα, η οποία, προς το παρόν, θα συνεχίσει να εκδίδεται κανονικά.