​Τη θέση των υποστηρικτών του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα πήρε σήμερα το κορυφαίο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώνοντας πως τα δικαιώματα των προσώπων η ιδιωτικότητα των οποίων παραβιάζεται, υπερτερούν του γενικού δημόσιου συμφέροντος.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Πως οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ζητήσουν από την Google (την υπ΄αριθμόν ένα μηχανή αναζήτησης στο Ίντερνετ), να αφαιρέσει ευαίσθητες πληροφορίες από τα αποτελέσματα των αναζητήσεων στο Ίντερνετ.

Κάνοντας χρήση του «δικαιώματος στη λήθη», το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) ενισχύει με την απόφασή του αυτή τα δικαιώματα των καταναλωτών στο διαδίκτυο, και έτσι κάθε φορά που οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν πως η Google έχει link με πληροφορίες που παραβιάζουν τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να της ζητήσουν να τα απομακρύνει.

Να σημειώσουμε, πως η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορά σε link για ιστοσελίδες που αναρτήθηκαν από τρίτους και περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου.

Η Google υποχρεούται να διαγράψει αυτά τα δεδομένα μετά την πάροδο ετών, εφόσον η δημοσίευση δεν εκπληρώνει τον αρχικό σκοπό ανάρτησής τους στο διαδίκτυο.