πρώτη ανάρτηση: 18-04-2014, 00:50

Τις ημέρες του Πάσχα οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν ως εξής:

-Τη Μεγάλη Παρασκευή, 18/4/2014, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.

-Το Μεγάλο Σάββατο, 19/4/2014, θα κυκλοφορήσουν μόνον οι κυριακάτικες εκδόσεις.Το Μεγάλο Σάββατο, 19/4/2014, θα κυκλοφορήσουν μόνον οι κυριακάτικες εκδόσεις.

-Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 20/4/2014 και 21/4/2014, δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.

- Την Τρ��τη του Πάσχα, 22/4/2014, θα κυκλοφορήσουν μόνον όσες κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα. Οι συντάκτες και οι τεχνικοί τύπου των εφημερίδων αυτών θα προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα της Δευτέρας, 21/4/2014 για την έκδοση των εφημερίδων της 22/4/2014.

-Την Τετάρτη του Πάσχα, 23/4/2014, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.