​Μετά την επιτυχία που σημειώνει το «Κάτω Παρτάλι» όλοι αναρωτιούνται που βρίσκεται τελικά αυτό το μέρος!

Παρά το γεγονός ότι θυμίζει επαρχία το όλο σκηνικό δεν είναι! Βρίσκεται λίγο πιο έξω από την Αθήνα, στο Καπανδρίτι.

Οι συντελεστές για τις ανάγκες της σειράς, ήθελαν να βρουν ένα μέρος που να θυμίζει επαρχία με βλάστηση και παραδοσιακά σπίτια και που θα μπορούσε να είναι ο τόπ��ς διαμονής των ηρώων της σειράς.