Η προκήρυξη για 259 θέσεις εργασίας στη ΝΕΡΙΤ βγήκε, μόνο που είχε ορθογραφικά λάθη!

Γι΄αυτό, και κρίθηκε απαραίτητη η επανακτύπωση της. Αυτό ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αλλάζουν και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Η επανεκτύπωση του ΦΕΚ 1/23-1-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 259 ατόμων στη ΝΕΡΙΤ, ανακοινώθηκε την Τετάρτη από το ΑΣΕΠ.

Όπως έγινε γνωστό από την ανεξάρτητη αρχή η εκ νέου εκτύπωση της προκήρυξης κρίθηκε αναγκαία καθώς διαπιστώθηκε τυπογραφικό λάθος του Εθνικού Τυπογραφείου για τον κωδικό θέσης 505, του Πίνακα Κατανομής Θέσεων (σελ. 13).

Να σημειώσουμε, ότι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη παραμένουν ως έχουν, και ξεκινούν από τις 7 Φεβρουαρίου, για να ολοκληρωθούν στις 19 του ίδιου μήνα.