Δημοσιογράφο για να ενεργεί ως ανταποκριτής του, με έδρα την Αθήνα, αναζητά το ​Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Όπως αναφέρει η σχετική αγγελία, ο ανταποκριτής θα εργάζεται χωρίς συγκεκριμένο ωράριο και θα βρίσκεται στην υπηρεσία του ΚΥΠΕ καθ΄ όλη τη διά��κεια του 24ώρου, όταν χρειαστεί. Στο πλαίσιο της αποστολής του θα είναι η δημοσιογραφική κάλυψη γενικού ενδιαφέροντος θεμάτων που να αφορούν, κυρίως, την Κύπρο, η σύνταξη ρεπορτάζ στα ελληνικά (αγγλικά θα θεωρηθεί πλεονέκτημα) και η λήψη αποκλειστικών δηλώσεων και συνεντεύξεων για το ΚΥΠΕ.

Το ΚΥΠΕ θα προσφέρει για την υπηρεσία αυτή το μέγιστο ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως, με το τελικό ύψος της αμοιβής να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΥΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτησή τους, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, στην οποία να επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά των προσόντων, βεβαιώσεις για προηγούμενη εργασία και ένα βιογραφικό σημείωμα. Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να αποσταλούν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση director@cna.org.cy, είτε στο fax 00357-22556103. Για πληροφορίες