​Τα κακά νέα δεν έχουν τελειωμό για την Τζεμιλέ. Για άλλη μια φορά αυτή και τα παιδιά της κινδυνεύουν να μείνουν στον δρόμο.

Η τράπεζα της ανακοινώνει την πώληση του σπιτιού λόγω της υποθήκευσης του ακινήτου από τον Αλί…