Την καταβολή ​αποζημιώσεων στους απολυμένους εργαζόμενους της ΕΡΤ εγκρίνει με επείγουσα απόφασή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Η απόφαση υπεγράφη στις 7 Νοεμβρίου, ημέρα της επέμβασης των ΜΑΤ για να τερματιστεί η κατάληψη στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής και έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, «εγκρίνεται η δαπάνη του ποσού των 21.843.616,67 ευρώ που καταβλήθηκε μέσω των τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων για την καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους της πρώην ΕΡΤ Α.Ε, λόγω κατάργησής της. Δίνεται εντολή έκδοσης συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος με το ανωτέρω ποσό στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος και επί του Γραφείου Συμψηφισμών, οικ. έτους 2013, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών του ειδικού φορέα 200-ΚΑΕ 2799 για την τακτοποίηση της δαπάνης αυτής».