Η βία με πυροβόλα όπλα σε ταινίες που μπορούν να παρακολου��ήσουν παιδιά κάτω των 13 ετών έχει υπερτριπλασιαστεί στις ΗΠΑ από το 1985, χρονιά από την οποία
άρχισε να ισχύει το σύστημα ταξινόμησης (καταλληλότητας) των κινηματογραφικών ταινιών, σύμφωνα με μια μελέτη που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι ταινίες αυτές, που χαρακτηρίζονται "PG-13", κατάλληλο από 13 χρόνων με συναίνεση των γονέων, περιείχαν το 2011 και το 2012
πολύ περισσότερες βίαιες σκηνές με πυροβόλα όπλα απ' ό,τι αυτές που απευθύνονταν μόνο στους ενηλίκους και χαρακτηρίζονταν ακατάλληλες.

Η τάση αυτή στις ταινίες που στοχεύουν στους εφήβους είναι ανησυχητική, διότι πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία ή η εικόνα ενός όπλου αυξάνει την επιθετικότητα στους ανθρώπους.

Η κατηγορία PG-13 στις ΗΠΑ σημαίνει πως οι γονείς προειδοποιούνται ότι ορισμένες σκηνές μπορεί να μην συνιστώνται για τους κάτω των 13 ετών.

Οι ταινίες "PG-13" το 1985 δεν περιείχαν σχεδόν καμιά σκηνή βίας με πυροβόλα όπλα. Όμως μετά τη χρονιά αυτή, η συχνότητα των εν λόγω σκηνών δεν έχει σταματήσει να αυξάνεται και από το 2005 η αύξησή τους επιταχύνεται.