​Σε μια εποχή που το Διαδίκτυο έχει αναδειχτεί σε ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο για προσωπική επικοινωνία, ακαδημαϊκή έρευνα, ανταλλαγή πληροφοριών και ψυχαγωγία, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, διοργανώνει το Τρίτο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο, με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Το Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, στην Αθήνα, 1-2 Νοεμβρίου, στοχεύει να καλύψει καίριες θεματικές ενότητες που, μεταξύ άλλων, αφορούν στον εθισμό στο Διαδίκτυο, στις διαταραχές που συνδέονται με τη χρήση του Διαδικτύου, στο ηλεκτρονικό έγκλημα καθώς και στα νέα δεδομένα που προκύπτουν μέσα από τις διαδικτυακές κοινότητες που αναπτύσσονται στον Κυβερνοχώρο.

Ταυτόχρονα, σκοπός του Συνεδρίου είναι να αναδειχτούν οι δράσεις που θα προάγουν την υγεία και την πρόληψη νόσου στο Διαδίκτυο και οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην Ιατρική – Τηλεψυχιατρική, ενώ θα διερευνηθούν και οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην Υγεία, καθώς και οι κοινωνικές προ- εκτάσεις τους, στη ζωή μας.

Στο 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «e-life2013», θα παρευρεθεί πλήθος διακεκριμένων επιστημόνων και ερευνητών από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, με στόχο να ερμηνεύσουν τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο σε θέματα ασφάλειας και υγείας, βάση επιστημονικών ερευνών.

Το συνέδριο απευθύνεται σε ιατρούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς Η/Υ, νομικούς, εγκληματολόγους, οικονομολόγους αλλά και σε κάθε χρήστη του διαδικτύου, ανεξάρτητα από την ηλικία και την επαγγελματική του ιδιότητα.

Για τους συνέδρους θα υπάρχει κόστος εγγραφής, ενώ για περιορισμένο αριθμό φοιτητών η είσοδος για την παρακολούθηση των εργασιών του σ��νεδρίου θα είναι δωρεάν.

Στο τέλος του συνεδρίου θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.