Τίτλοι τέλους έπεσαν οριστικά για το ALTER μετά την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών να κηρύξει την επιχείρηση σε κατάσταση πτώχευσης.

Αυτό σημαίνει ότι η άδεια λειτουργίας του καναλιού και εκπομπής συχνότητας επιστρέφεται στο ΕΣΡ, το οποίο, όπως προβλέπει ο νόμος, θα πρέπει να την διαθέσει μετά από διαγωνισμό σε όποιον ενδιαφέρεται.

Σίγουρο θεωρείται πάντως ότι η πλευρά του ALTER θα ασκήσει έφεση.