Τη νέα διευθυντική επιτροπή που θα πλαισιώσει τον ειδικό εκκαθαριστή Γκίκα Μάναλη στο μεταβατικό φορέα της Δημόσιας Τηλεόρασης όρισε ο υφυπουργός Π. Καψής.

Έτσι, Διευθυντής Ειδήσεων αναλαμβάνει ο Βασίλης Θωμόπουλος και Διευθυντής τηλεόρασης ο Δημήτρης Σοφιανόπουλος.

Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει ο Άρης Κοντιζάς και τέλος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ο Χρήστος Κουπελίδης.