Ο καθένας ερμηνεύει την απόφαση του ΣτΕ για την ΕΡΤ όπως κρίνει. Έτσι λοιπόν και η νομική υπηρεσία της ΕΡΤ, πριν από λίγο με τρισέλιδη γνωμοδότησή της αναφέρει ότι σύμφωνα με την απόφαση η ΕΡΤ δεν έχει κλείσει και το προσωπικό δεν έχει απολυθεί.

Όπως λέει χαρακτηριστικά «διατηρείται η υπόσταση της ΕΡΤ, ως μοναδικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και το προσωπικό της αυτοδικαίως θεωρείται ως μηδέποτε απολυθέν».

Μάλιστα οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ αποφάσισαν στη σημερινή τους συνέλευση να παραμείνουν στις θέσεις τους, να συνεχίσουν την κανονική ροή προγράμματος και να περιμένουν να μεταδοθεί ξανά το σήμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.