Στο σύνολο:

Mega: 24,2%
Ant1: 19,4%
Alpha: 15,6%
Star: 12,3%
SKΑΙ: 6,5%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Star: 21,7%
Ant1: 16,1%
Mega: 12,9%
Alpha: 15,8%
SKΑΙ: 6,7%