Σάββατο:

Στο σύνολο:

Mega: 20,4%
Ant1: 18,7%
Alpha: 27,8%
Star: 13,5%
ΝΕΤ: 16,2%
SKΑΙ: 7,3%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Star: 18,6%
Ant1: 17,3%
Mega: 17,2%
Alpha: 17,7%
ΝΕΤ: 15,2%
SKΑΙ: 3,7%

Κυριακή:
Στο σύνολο:

Mega: 21,8%
Ant1: 20,2%
Alpha: 24,4%
Star: 16,6%
ΝΕΤ: 7,1%
SKΑΙ: 8,5%

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Star: 27,6%
Ant1: 20,2%
Mega: 10,6%
Alpha: 14,4%
ΝΕΤ: 2,4%
SKΑΙ: 5,8%