Με 10,2% στο σύνολο έκλεισε την εβδομάδα (ημέρα Παρασκευή) η «Μεσημεριανή Μελέτη», ενώ στις ηλικίες 15 – 44 έκανε 13,8%.

Αμέσως μετά το «Μίλα» έκανε στο σύνολο 11,4% και 10,6% στα νεανικά κοινά.