Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 26,2%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 21,9% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 15,3% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 15,9% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 10% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 15%
Κοινωνία Ώρα Mega: 19,9%
Πρώτη Γραμμή: 13%
Πρωινή Ενημέρωση: 12,8%
ΝΕΤ στα γεγονότα: 7,3%