Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 32,1%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 19,9% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 16% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 14,6% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 9,3% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 23,1%
Κοινωνία Ώρα Mega: 12,8%
Πρώτη Γραμμή: 13,9%
Πρωινή Ενημέρωση: 9,9%

ΝΕΤ στα γεγονότα: 4,1%