Πρώτοι και την Πέμπτη ήταν οι Σκορδολιαγκαίοι.

Αναλυτικά τα νούμερα των εκπομπών στη ζώνη 10:00 – 13:00 είναι:

Σύνολο
«Πρωινό mou»: 37%
«ΣΚΑΪ Τώρα»: 16,6%
«FTHIS»: 12,8%
«Συμβαίνει Τώρα»: 5,9%

Ηλικία 15 – 44
«Πρωινό mou»: 42,8%
«ΣΚΑΪ Τώρα»: 10,7%
«FTHIS»: 9,1%
«Συμβαίνει Τώρα»: 1,7%