Τις ημέρες του Πάσχα οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν ως εξής:

Τη Μεγάλη Παρασκευή, 3/5/2013, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

Το Μεγάλο Σάββατο, 4/5/2013, θα κυκλοφορήσουν μόνον οι κυριακάτικες εκδόσεις.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 5/5/2013 και 6/5/2013, δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.

Την Τρίτη του Πάσχα, 7/5/2013, θα κυκλοφορήσουν μόνον όσες κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα. Οι συντάκτες και οι τεχνικοί τύπου των εφημερίδων αυτών θα προσέλθουν στην εργασία τους, το απόγευμα της Δευτέρας, 6/5/2013 για την έκδοση των εφημερίδων της 7/5/2013.

Την Τετάρτη του Πάσχα, 8/5/2013, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες.