Η ��ηλεθέαση της ζώνης 10:00 – 13:00 της Τετάρτης διαμορφώθηκε ως εξής:

Στο σύνολο:

Πρωινό Mou (10:00 – 13:00) 36,9%
Fthis TV (11:00 – 12:00): 17,6%
ΣΚΑΪ Τώρα (10:00 – 13:15): 12,1%
Συμβαίνει Τώρα (10:00 – 12:00): 7%

Στις ηλικίες 15 - 44:

Πρωινό Mou: 35,5%
Fthis TV: 12,9%
ΣΚΑΪ Τώρα: 8,1%
Συμβαίνει Τώρα: 2,3%