Το Σάββατο η εκπομπή «Μες στην καλή χαρά» σημείωσε 18,7% στο σύνολο και 23,5% στα νεανικά κοινά.

Την Κυριακή έκανε 19,2% στο σύνολο και 20,2% στα νεανικά κοινά.