Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 31,5%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 21,3% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 16,6% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 14,7% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 8,7% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 25,1%
Κοινωνία Ώρα Mega: 12,9%
Πρώτη Γραμμή: 15%
Πρωινή Ενημέρωση: 10,2% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 4,5% (08:00- 10: 00)