​Με 17,9% στο σύνολο και 23,1% στα νεανικά κοινά τερμάτισε η «Ελένη».
Ακολού��ησαν οι «Δέστε τους», που σημείωσαν 16,7% στο σύνολο και 22,4% στα κοινά 15-44.