Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 31,8%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega 23,1% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 14,2% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 14,7% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 9,5% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 22,2%
Κοινωνία Ώρα Mega 17,9%
Πρώτη Γραμμή: 11,5%
Πρωινή Ενημέρωση: 10,6% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 4,1% (08:00- 10: 00)