Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 28,2%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 23,1% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 14,6% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 13,6% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 10,4% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 22,8%
Κοινωνία Ώρα Mega: 11,4%
Πρώτη Γραμμή: 13,5%
Πρωινή Ενημέρωση: 7% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 8,1% (08:00- 10: 00)