Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 30,1%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 21,4% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 15,7% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 16,9% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 9,6% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 25,9%
Κοινωνία Ώρα Mega: 12,3%
Πρώτη Γραμμή: 13,7%
Πρωινή Ενημέρωση: 13,0% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 5,3% (08:00- 10: 00)