​Αναλυτικά, τα νούμερα του «Μες στην καλή χαρά»:

Το Σάββατο σημείωσε 19,9% στο σύνολο και 26,1% στα νεανικά κοινά.

Την Κυριακή έκανε 16,2% στο σύνολο και 20,9% στα νεανικά κοινά.