​Αναλυτικά σε σύνολο και νεανικά κοινά οι εκπομπές του Star την Τρίτη σημείωσαν:

«Μεσημεριανή Μελέτη»: 10% και 9,7%

«Μίλα»: 15,1% και 10,9%

«ΦΜ Live»: 10,6% και 14,9%