Αναλυτικά σε σύνολο και νεανικά κοινά οι εκπομπές του Star σημείωσαν:

«Μεσημεριανή Μελέτη»: 11,8% και 12,4%

«Μίλα»: 16,1% και 14,9%

«ΦΜ Live»: 9,9% και 15,7%