Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 32,6%( 06:50- 11:00)

Κοινωνία Ώρα Mega 23,3% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 13,2% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 13,3% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 8,2% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 23,9%
Κοινωνία Ώρα Mega: 20,1%
Πρώτη Γραμμή: 13,4%
Πρωινή Ενημέρωση: 11,1% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 4,5% (08:00- 10: 00)