Στο σύνολο:

Πρωινό ΑΝΤ1: 30,8%( 06:50- 11:00)
Κοινωνία Ώρα Mega: 22,4% (06:45-09:55)
Πρώτη Γραμμή: 15% (06:00-10:00)
Πρωινή Ενημέρωση: 15,1% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 8,8% (08:00- 10: 00)

Στα νεανικά κοινά (15-44):

Πρωινό ΑΝΤ1: 27,7%
Κοινωνία Ώρα Mega: 14,2%
Πρώτη Γραμμή: 16,6%
Πρωινή Ενημέρωση: 10% (06:01- 08:00)
ΝΕΤ στα γεγονότα: 4,9% (08:00- 10: 00)