Οι εκπομπές «Πρωινό Mou» και «FThisTV» ήταν οι μόνες της ζώνης 10:00 – 13:00 που μεταδόθηκαν την 25η Μαρτίου και η τηλεθέασή τους ήταν:

Το «Πρωινό Mou» (10:00 – 13:00) έκανε στο σύνολο 24,5% και 24,2% στα δυναμικά κοινά.

Το «FThisTV»(11:00 – 12:00) σημείωσε 11,3% συνολικά και 11,9% στις ηλικίες 15 – 44.