​Αναλυτικά σε σύνολο και νεανικά κοινά οι εκπομπές του Star σημείωσαν:

«Μεσημεριανή Μελέτη»: 13,1% και 15,3%

«Μίλα»: 20% και 16,3%

«ΦΜ Live»: 8,8% και 14,2%